Prisuppgifter

Jakträttsbevis:
900 kr/år för älg
250 kr/år för småvilt
100 kr/år för hjort

Gästbevis (älg):
100 kr/jakttillfälle (max 2 gästjägare/tillfälle)

Gästbevis (småvilt):
50 kr/jakttillfälle

Gästbevis (hjort):
100 kr/säsong (gästkortsavgift) +
50 kr/jakttillfälle

Annonser