Prisuppgifter

Jakträttsbevis:
1000 kr/år för älg
350 kr/år för småvilt
200 kr/år för hjort

Gästbevis (älg):
200 kr/jakttillfälle (max 2 gästjägare/tillfälle)

Gästbevis (småvilt):
150 kr/jakttillfälle, gäller max 10 tillfällen.

Gästbevis (hjort):
Första tillfället 350 kr/säsong (gästkortsavgift) sedan 150 kr/tillfälle.
Gäller max 10 tillfällen.