PM till hundförare

inom Lögdeå VVO – 2019

På jaktmötet 2003-08-31 beslutades att hundförare i Lögdeå VVO
skall få skjuta en älgkalv efter sin(a) unghund(ar). Denna jakt skall bedrivas enligt nedanstående regler.

Regler för hundförare i Lögdeå VVO

  1. Hunden måste vara under 3 år och ej skjuten någon älg för på stånd eller gång stånd.
  2. Jaktledaren måste ha besked om jakten kvällen innan för att inga olyckor skall inträffa.
  3. Jakten får bedrivas i oktober och till jaktens slut.
  4. Jakt får bedrivas på hela jaktmarken.
  5. Skylt ”älgjakt pågår” skall sättas upp (finns i slakthuset).
  6. Hundföraren ser till att skjuten kalv kommer till slakthuset, flås och hängs in i kylrummet.
  7. Meddela jaktledaren när kalv har fälts.

Jaktledaren och styrelsen skall meddelas, hur jakten gått till och var kalven
blivit skjuten.

Om inte dessa regler följs till punkt och pricka har jaktledaren och styrelsen rätt att
dra in denna förmån för berörd hundförare.

Under ordinarie jakt med pass skyttar så gäller dessa regler för hundförare.

Hundföraren håller sig till den såt han har blivit tilldelad. Om hund går in på en
annans hundförares såt med älg så måste hundföraren som jagar med hunden ta
kontakt med berörd hundförare i den såten för att få gå in i den såten. Hund som
skäller stånd får endast hudföraren som jagar med den hunden gå på ståndet om inte
annat blir sagt. Det är för att inga olyckor ska hända.

Med vänlig hälsning Jaktledningen