PM till älgjägare

Inom Lögdeå VVO – Älgjakten 2020.

Följande vilt får fällas:

 • 4 vuxna älgar får fällas.
 • 4 kalvar får fällas.
 • Vi får bara skjuta en älg per tillfälle under jakt, måste ta ur älgen innan man får skjuta en till.
 • Inga övriga restriktioner.
 • Övrigt tillåtet vilt: Björn (tills dess att kvoten på 25 djur är uppfylld, enligt länets tilldelning), räv, skabbräv, mårdhund och grävling.
 • När det gäller det småvilt som vi jagar under älgjakten är du din egen jaktledare.

Säkerhetsföreskrifter

 • All alkoholförtäring under jakt är förbjuden.
 • Vid jakt skall ALLA deltagare bära rött i form av hattband eller liknande.
 • Förflyttning till och från passet skall ske efter anvisad väg.
 • Vid all förflyttning skall vapnet bäras plundrat eller öppet/brutet.
 • Laddning får endas ske på passet.
 • Kontrollera så att du vet exakt var dina passgrannar befinner sig.
 • Lämna endast passet på order om återsamling eller på jaktledarens direkta uppmaning.
 • Skytten är ansvarig för all skottlossning.
 • Innan skott lossas skall du konstatera:
  1. att det verkligen är ett skjutbart djur du ser.
  2. att djuret är skjutbart enligt bestämmelserna.
  3. att skjutriktningen är ofarlig och har ett godtagbart kulfång.
  4. att skjutfältet är rent.
  5. att skotthållet inte är för långt.
  6. att eventuell hund inte är i riskzonen.
  7. att djuret du har skjutit på har fallit och inte kan ge sig av innan du skjuter på nästa djur.
 • Ställer hund älg får passkytt INTE gå på ståndet annat än på jaktledarens order och hundförarens medgivande.
 • Då jakten är avbruten får skott inte avlossas.
 • När du lämnar passet, PATRON UR!
 • Personer som medföljer som sällskap under jakt skall rätta sig efter detta PM och de övriga order som utfärdas av jaktledaren.

Vidare gäller:

 • Vapenlicens, försäkringsbevis, jaktkort och skjutintyg skall medföras under jakten.
 • Jaktledningen förutsätter att vapnet kontrollskjutits inför jakten.
 • Förflyttning till passet skall ske så tyst som möjligt.
 • När skott avlossas av jaktkamrat; slå på radion och lyssna.
 • Kontrollera att din radio är inställd på rätt kanal samt laddad för en hel jaktdag.

Påskjutet djur

 • Rapport om påskjutna djur skall ske via radio så fort som möjligt.
 • Jaktledaren kan ge tillstånd att lämna passet för avlivning av skadat vilt.
 • Vid avfångningsskott skall du förvissa dig om att skott kan lossas utan risk för andra människor eller hundar.
 • Stanna på passet tills dess att eftersöksekipaget kommer och genomför skottplatsundersökning och eftersök.
 • Håll noga reda på skottplats och flyktväg.
 • Märk ut platsen efter avslutat såt eller på jaktledarens order.

Kom ihåg!

 • Att man aldrig behöver ångra ett skott som inte avlossats.
 • Att DU är ansvarig för alla dina skott – var säker på vad du skjuter på.
 • Att även små kvistar kan ändra kulbanan, se till att ha rent skottfält.
 • Hör du fem snabba skott i följd är all skottlossning förbjuden. Du har då just hört jaktledarens “nödbroms”.
 • Om du tänker elda på passet:
  1. Råder det eldningsförbud?
  2. Är elden ordentligt släkt när du lämnar passet?

Viktigt!

Om någon inte följer de regler som finns i detta PM, i stadgarna eller de regler som vi kommit överens om inom jaktlaget kommer vederbörande att skickas hem. Styrelse kommer att ta beslut om hur länge personen i fråga får vara hemma från jakten. Detta är enligt årsstämmans beslut.

Nedan följer tre typexempel.

 • Om det är sagt att det skall skjutas ett hondjur men det blir skjutit en tjur så tillfaller trofén jaktlaget, som då bestämmer vad som skall göras med trofén. Styrelsen tar beslut från fall till fall och under rådande omständigheter hur länge jägaren blir avstängd från jakten.
 • Om det är sagt att det skall skjutas en tjur och det blir skjutit ett hondjur, så bedömer styrelsen från fall till fall och under rådande omständigheter hur länge jägaren blir avstängd från jakten.
 • Vid en överskjutning så tar styrelsen beslut från fall till fall under rådande omständigheter hur länge jägaren blir avstängd från jakten.

God jakt önskar jaktledningen!