Kontaktpersoner

Ordförande:
Sven-Erik Öhman
tfn: 0930-30809

Jaktledare/kontaktman:
Johan Öhman
tfn: 0930-10190

Samordnare vid hjortjakt:
Tommy Lundholm

Samordnare vid björn- och lodjursjakt:
Tommy Lundholm

Jakträttsbevis löses hos:
Tommy Lundholm eller Sven-Erik Öhman

Anmälan ändring av pass:
Eskil Åberg (senast 20/8)

Annonser