Jaktregler

Vid det extra årsmötet 2008-07-06 beslutades att jakt efter björn skulle vara tillåten under 2008 inom Lögdeå VVO. Jakten skall bedrivas som 1: Gemensamhetsjakt, 2: Områdesjakt/enskild jakt. Med det menas att först ska en gemensamhetsjakt ske, om det inte kan ske ska även en områdesjakt kunna genomföras.

Det är av säkerhetsskäl viktigt att inneha rätt kunskap och att ta kontakt med jaktledaren när områdesjakt efter björn skall ske.

Jaktgästbevis för småviltjakt omfattas INTE av björnjakt.

Den som arrenderar jaktmarker inom Lögdeå VVO skall ha skrivit i klartext på kontraktet att björn- och lodjursjakt ingår för att få delta i jakten.

Speciella regler gäller vid hjortjakt, för mer information kontakta samordnaren för hjortjakt, se kontaktpersoner.

Vid jakt av älg och hjort bedrivs den som samjakt med jaktledare.

Vid jakt av älg krävs inköp av andel i slakthus, skjutprov- bronsmärke vid jaktskjutbana eller prov vilka Lögdeå VVO ordnar vid en egen skjutbana samt en giltig försäkring.

Den som är med och jagar älg skall visa upp licens, statligt jaktkort, jakträttsbevis, försäkring och skjutprovsintyg första dagen till jaktledaren. Handlingarna skall vara med varje jaktdag, även under småviltsjakt, (skjutprov behövs inte för småvilt).

Träning av jakthund inom Lögdeå VVO får endast ske om man har löst jakträttsbevis för den typ av jakt som hunden tränas för.