Viktig information

Vi har under de senaste åren kunnat konstaterat att ett allt vanligare djur i kusttrakterna är björn. Detta kan man tolka som att björnstammen ökar, men i vilken omfattning är svårt att sia om. I och med detta ställs allt större krav på både jägare och hundar. Således medför detta att tillgång på aktuell information och bra utbildning ökar.  Detta i kombination av ett nära samarbete med närliggande jaktlag är en förutsättning för lyckad jakt och bevarandet av VVOt.

I egenskap av jägare är det således var och ens skyldighet att hålla sig informerad om gällande regler och förordningar för hur jakten och viltvården skall bedrivas. Lögdeå VVO webbsida skall underlätta och verka för att aktuell information når ut till de berörda jägarna.

Följande punkter bör läsas innan påbörjad jaktsäsong: [Jaktregler], [PM till älgjägare],
[PM till hundförare], [Viktiga datum], [Prisuppgifter], [Kontaktpersoner].