Älgjakt 2021

Skytt: Roine Sjökvist. Fjället 2021-11-06, Tjurkalv